Siirry sisältöön
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Akustiset, Melu- ja Tärinämittaukset

Äänimittaukset standardien mukaisesti

TR-Lämpökuvaus Oy suorittaa äänimittauksia määräysten edellyttämien kansainvälisten standardien ja viranomaisohjeiden mukaisesti. Käytössämme on laaja mittakalusto.

  • Ilmaääneneristävyyden mittaukset (standardin ISO 16283-1 mukaan ja ilmaääneneristävyysluvun määritykset standardin SFS-EN ISO 717-1 mukaisesti 1/3-oktaavikaistoittain)
  • Askelääneneristävyysmittaukset (standardin ISO 16283-2 mukaan ja askeläänitasolukujen määritykset standardin SFS-EN ISO 717-2 mukaisesti 1/3-oktaavikaistoittain)
  • Ulkoseinän ilmaääneneristävyyden mittaukset (standardin ISO 16283-3 mukaan ja määritykset standardin SFS-EN ISO 717-1 mukaisesti 1/3-oktaavikaistoittain)
  • Parvekelasien ilmaääneneristävyyden mittaukset (standardin ISO 16283-3 mukaan ja määritykset standardin SFS-EN ISO 717-1 mukaisesti 1/3-oktaavikaistoittain)
  • Jälkikaiunta-ajan mittaukset (SFS-EN ISO 3382 mukaisesti)
  • LVIS- ja muiden laitteiden keski- ja enimmäisäänitasojen mittaukset (ISO 16032, NT Acou 112, ISO 1996-2 mukaisilla menetelmillä)
  • Äänitasomittaukset (ISO 16032)
  • Ulkomelumittaukset
  • Runkoääni ja tärinämittaukset (ISO 14837-1, ISO 4866 mukaisilla menettelyillä)
  • Meluselvitykset ja laskelmat (esim. liikennemeluselvitys, meluntorjunta laskelmat)

Äänimittauksista tilaajalle toimitetaan äänimittausraportti, kalibrointitodistukset, vertailuarvokäyrät ja mittaustulokset autenttisina.

Uudisrakennusten osalta tuloksia verrataan voimassa oleviin määräyksiin tai sopimuksiin. Vanhempien kohteiden osalta vertailuna käytetään ajankohdan määräyksiä tai ohjeita.

Äänimittaukset aina asiantuntevasti – ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Mikäli tarvitset äänimittauksia niin olethan meihin yhteydessä.
Tarjouspyynnöt ja yhteydenotot
Samu Harmainen / 040 1876900
Samu.harmainen@trlampokuvaus.fi