Siirry sisältöön
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Tiiveysmittaukset

Tiiveysmittaukset kaikentyyppisiin rakennuksiin

 Suoritamme tiiveysmittauksia kaikentyyppisiin rakennuksiin. Mittauskalustomme ja kapasiteettimme riittävät myös ilmatilavuudeltaan suuriin kohteisiin. Kaikki mittaajamme ovat koulutettuja ja sertifioituja mittaajia. Tiiveysmittaukseen liittyvät valmistelevat toimenpiteet käydään läpi tilaajan kanssa ennen tiiveysmittausta.

Toimimme pääsääntöisesti Etelä-Suomen alueella, laajempien kokonaisuuksien osalta myös ympäri Suomen – ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Ilmanpitävyyden osoittaminen

Ennen rakennuksen käyttöönottoa, tulee rakennuksen ilmanpitävyyden suunnitteluarvon toteutuminen osoittaa mittaamalla. Rakennuksen ilmanpitävyyden on oltava vähintään q50 = 4,0 m³/(h m²). Mikäli on käytetty pienempää lukuarvoa kuin 4,0 on tämä lukuarvo osoitettava mittaamalla.

Ilmanpitävyyden mittaaminen

Ilmanpitävyyden mittaaminen tapahtuu SFS-EN ISO 9972:2015 esitettyä menetelmää käyttäen.

Rakennuksen ilmavuotoluku määritetään 50 Pa paine-erolla ulkoilmaan verrattuna. Menetelmässä suljetaan tiiviisti mittauksen ajaksi rakennuksen vaipassa olevat aukot, kuten ulko- ja ulospuhallusilma-aukot, sekä viemärit ja savupiiput. Ulko-ovet ja ikkunat tulee olla mittauksen aikana kiinni. Rakennuksen vaipan ilmavuotoluku q50 m³/(h m²) lasketaan 50 pa:n paine-erolla määritetyn vuotoilmavirran (m³/h) ja rakennuksen vaipan-alan (m²) suhteena. Rakennusvaipan pinta-alaan lasketaan ulkoseinät aukotuksineen sekä ylä- ja alapohja. Näin saadaan määritettyä rakennuksen ilmavuotoluku mittaamalla.

SFS-EN ISO 9972:2015 standardin mukaisesti ilmanpitävyyden määrittämisen yhteydessä kaikki lämmitetyt tilat kuuluvat mittauksen piiriin, ellei kansallisesti toisin ohjata.

Rakennuksen käyttöönotto

Rakennuksen ilmanpitävyyden mittausraportti esitetään viimeistään rakennuksen käyttöönoton yhteydessä. Rakennuksen energiaselvitys päivitetään ennen rakennuksen käyttöönottoa, jos lupavaiheen energiaselvitykseen on tullut muutoksia.

Rakennuksen ilmanpitävyyden merkitys

Rakennuksen lämmitysenergian tarvetta pyritään vähentämään viranomaismääräyksin ja ohjein. Viranomaismääräykset ovat tiukentuneet rakenteiden ja ikkunoiden lämmöneristävyyden, rakennusten tiiveyden sekä rakennusten ilmanvaihdon lämmöntalteenoton hyötysuhteen osalta. Näiden lukuarvojen perusteella lasketaan rakennusten tilojen lämpöhäviöenergiat ja mitoitetaan rakennuksen lämmitysenergian tarve. Vuotoilmalla on merkittävä vaikutus rakennuksen kokonaisenergiakulutukseen.

Rakennusvaipan hyvällä ilmanpitävyydellä on myönteinen vaikutus rakennuksen sisäilmanlaatuun. Hyvä ilmanpitävyys parantaa rakennuksen kosteusteknistä toimintaa. Kun rakenne on tiivis, kostea sisäilma ei pääse virtaamaan rakenteisiin ja näin ollen kylmä ulkoilma ei pääse jäähdyttämään rakennetta ja aiheuttamaan materiaalikerrosten välisiin rajapintoihin homeenkasvulle otollisia olosuhteita tai kosteuden tiivistymisiä.

Ilmanpitävässä rakennuksessa ilma ei käytännössä vaihdu ollenkaan vuotokohtien kautta, joten rakennuksessa tulee olla riittävä ja hyvin tasapainotettu ilmanvaihto. Ilmanpitävällä rakennuksella saavutetaan paras hyöty lämmöntalteenotosta, koska lähes kaikki ilma virtaa rakennukseen ja sieltä pois lämmöntalteenoton kautta.